Førre Ungdomslag Stakkestadnvn 16, 5563 FØRRESFJORDEN

Logg inn
PRIS FOR LEIE AV LOKALET
Depositum
Hel helg (fred-sønd) 5500,- 2000,-
Fredag 16:00 til Lørdag 13:00 4000,- 2000,-
Lørdag 15:00 til Søndag 13:00 4000,- 2000,-
Barnebursdag mand-tors 800,- 500,-
Søndag til og med torsdag kontakt oss
LEIE AV UTSTYR
Musikkanlegg (bluetooth eller aux) 400,-
Prosjektor 200,-
Diskolys 200,-

Alle leiepriser er inkludert utvask, da det er ett krav at vi tar utvasken av gulvene for å unngå at gulvene blir vasket feil.
Det vil være en instruks på hva som må rengjøres av leietaker, da utvasken kun gjelder gulver.

Dersom det må vaskes på ny av oss, vil vi trekke depositumet med beløpet for vask.

Vær vennlig og oppgi om du trenger å låne utstyr på forhånd slik at det kan settes klart ved overtakelse.

Ved leie av Førre Ungdomshus må følgende regler følges:

  • Leietaker må være 25 år eller eldre, og være bruker av lokalet under leiet. Vi tillater en stedfortreder men dette må være en som er 25 år, og som er avklart på forhånd.
  • Foreldre eller andre voksne som er 25 eller mer, kan ikke låne huset for å ha fest for 18- til 24- åringene som ikke er gamle nok til å låne huset selv.
  • Ungdomshuset må kun benyttes til private arrangementer, dersom annet ikke er avklart og avtalt på forhånd. Fester arrangert med offentlig spredning på Facebook, o.l. er ikke tillatt.
  • Arrangementer med overnatting av noen slag må avklares med brannvesenet og søknad må sendes minimum 14 dager, dersom dette ikke er gjort og avklart på forhånd kan leiet bli avslått med ingen forhåndsvarsel.
  • Depositum innbetales på faktura sammen med utleiet.
  • Depositum tilbakebetales på konto senest 3 dager etter innlevering av nøkkel. Eventuelle skader eller anmerkninger vil bli trukket fra depositumet.
  • Utleiet må være innbetalt senest 4 uker før utleiet starter, ellers vil huset være å anse som ledig.

Et hvert brudd på disse reglene vil føre til utestengelse for fremtidig leie av ungdomshuset. Det vil også være mulig at vi trekker deler eller hele beløp som er innbetalt og/eller depositum da dette ofte vil være saker hvor vi har brukt mye tid selv på å følge opp.

Du vil også bli meldt inn som medlem i Førre Ungdomslag og vil motta epost fra ungdomslaget årlig angående fornying av medlemskapet